Ξυλεμπορική Παπάς. Καυσόξυλα οξιάς, δρυός, τζάκι, σόμπα, λέβητας, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα. Χρήσιμη ξυλεία Οξυάς, δρυός. Χονδική, λιανική. Πολύκαστρο, τηλέφωνο 6948 878 817, 2343024185.